What's new

Search results

  1. axionov_nd

    [Hỏi đáp] Xin kinh nghiệm đi bụi Phá Tam Giang

    Đợt này em định đi bụi Phá Tam Giang 2 ngày, và chỉ đi 1 mình thôi, các bác có kinh nghiệm cho em hỏi một chút: 1. Em được biết Phá Tam Giang là môt vùng nước rất dài (khoảng 70 Km, nếu tính cả đầm Hai) vậy muốn đi Phá Tam Giang em nên đi ở chỗ nào (xã nào, huyện nào) vì em thấy trên một số bài...
Top