What's new

Search results

  1. nancy_hoanghiep

    [Hỏi đáp] Hành trình vòng quanh Đông Nam Á

    Vừa qua trên cơ sở các bác đi cam- thai-ma-sing nên tụi em 7 người dự định hè này đi nhưng lịch trình ngược lại để có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Về lịch trình của em 24/7/2010 đi chơi thăm quan tại Sin 25/7: đi chơi thăm quan tại Sin đêm lên bus đi KUL 26/7: thăm quan KUL 27/7 thăm quan KUL tối...
Top