What's new

Search results

  1. elche

    Ống lọc nước LifeStraw

    Mình thấy trong đợt động đất vừa rồi ở Haiti, người dân được phát ống lọc nước LifeStraw của hãng Vestergaard Frandsen, chỉ cần cắm ống này xuống vũng nước là hút nước uống được. Hãng này có văn phòng đại diện ở Hà Nội nhưng lại không phân phối sản phẩm này ở Việt Nam. Bác nào biết về sản phẩm...
Top