What's new

Search results

  1. B

    [Chia sẻ] Đạp xe Saigon- Cà mau một chuyến đi thú vị của hai "ngựa ô"

    Đạp xe Saigon- Cà mau một chuyến đi thú vị của hai "ngựa ô" Sài gòn - long an - trà vinh - sóc trăng - Bạc liêu - Cà mau - Đất mũi Một số điều có được sau chuyến này: - xe nào cung đi dc hết, bởi hai xe này đều thuộc dạng .. " cùi bắp" miễn là đi dc. - xe đơn giản đừng có " độc hàng"...
Top