Search results

  1. T

    Visa Hàn Quốc

    Mình ở hcm, đã đi hàn năm 2017 rồi, lúc đó mình tự xin visa tại Tổng lãnh sự quán TP.HCM. Bây giờ muốn đi nữa nhưng thủ tục làm visa có vẻ đã thay đổi rồi. Bạn nào mới làm visa share một chút kinh nghiệm cho mình nhé: Mình định làm visa multiple 5 năm, tuy nhiên phải đăng kí lịch hẹn thông qua...