Search results

  1. Barbie

    [Chia sẻ] TBG - Chuyện nước Úc

    Re: TBG - 750 AUD cho 16 ngày lang thang Australia Bổ sung thêm với bạn việc đậu xe, nhớ chú ý bảng Clearway vào giờ cao điểm nữa nhé. Thường thì không được đậu xe chiều vào trung tâm thành phố vào buổi sáng, và ngược lại vào buổi chiều. Nếu vi phạm sẽ bị kéo xe, lúc đó bạn vừa phải trả tiền...
  2. Barbie

    [Chia sẻ] Sượt qua Melbourne-Sydney

    Các bạn nào đến Melbourne cần đổi AUD có thể đổi ở đây sẽ không bị charge phí nhé: Travel Money Currency Exchange, 142 Elizabeth Street, hoặc trên đường Swanton St (góc Collins St) đối diện Melbourne Town Hall.