Search results

  1. Trieu Nguyen

    [Hỏi đáp] Hỏi đường từ Sơn La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải

    Chào các bạn ! Đầu tháng 9 mình dự định đi Tây Bắc, dự kiến có cung chạy từ Sơn La - Ngọc Chiến - Mù Cang Chải. Do tình hình lũ lụt ở tuyến này khá nghiêm trọng nên xin hỏi các bạn về tình hình đường sá đi bằng xe máy có ok không ? Xin cảm ơn !