What's new

Search results

  1. J

    [Chưa chốt đoàn] ( NỮ - TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH) MÙA THU CANADA 10/2022

    Hi bạn, mình là nữ, từ VN bay qua Mỹ đầu tháng 10 & bay qua Toronto ngày 12/10, & đang tính thuê xe tự lái đi từ Toronto qua Ottawa (450km) từ ngày 17 & trở lại Toronto ngày 20. Vậy nếu trùng lịch và thích thì hẹn hò đi cùng chuyến từ Toronto đến Ottawa & Montreal (nếu thích), tks
Top