What's new

Search results

  1. kimcang

    [Hỏi đáp] Porter hay tour uy tín để leo Fanxipan

    Chào các anh, chị. Sắp tới em và nhóm bạn dự định leo Fanxipan 3 ngày 2 đêm ( tuần 1-5/4/2014). Lúc đầu định đi theo anh Lý A Sáng (một anh thường xuyên tổ chức leo Fan uy tín mà tụi em biết) nay biết ảnh không tổ chức thời gian đó nên quyết định tìm anh chị hướng dẫn viên hay tour nào khác...
  2. kimcang

    8/9 - 15/9: Tìm bạn leo Fan, còn vài ngày. Vô năm hối hạn không kịp!

    Lần gần nhất ra Bắc là hồi đầu tháng Giêng, lúc đó tự kỉ nên trekking gần 30km từ Đồng Văn lên Lũng Cú. Cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng mà không có bạn đồng hành thì cũng tiếc. Lần này quyết tâm leo Fan, hi vọng tìm được ai đó cùng chí hướng. ^^" Hành trình: + Sáng ngày 8/9: bay ra Hà Nội, ngao du...
Top