What's new

Search results

  1. Frog

    [Hỏi đáp] Balo và giày leo núi

    Em sắp tham gia chuyến leo Fan vào cuối tháng 12 tới. Em muốn nhờ các anh chị có kinh nghiệm tư vấn dùm em nên mua giày, balo thế nào, loại gì, ở đâu và bao nhiêu. Tiện thể thêm quần áo thì tốt. Em cám ơn!
Top