What's new

Search results

  1. TADIWIFI

    [Chia sẻ] Dùng Wifi ở Châu Âu

    ?? Các bác ah! sản phẩm Tadiwifi của bên e nó thần thánh lắm. bộ phát Wifi Quốc Tế này không cần sim nên chẳng cần đăng ký hay mua ở sân bay gì gì cả. Các bác cứ vác ở Việt Nam đi qua bển bật lên là bắt wifi như ở nhà ý!. giá thì rẻ có hơn 100k mà tiện ích mang lại thì nhiều, điện thoại vẫn lắp...
Top