What's new

Search results

  1. Actionboi

    [Cung TM] Tà Hách – Nơi chưa từng thực sự đón tết – ngày 19 – 20/01/2013.

    Re: Tà Hách – Nơi chưa từng thực sự đón tết – ngày 19 – 20/01/2013. Cho em 3 gạch nha a Nguyên ơi 1 xế 2 ôm Đt: 0125 5412 666 Cư ngụ quận 7
  2. Actionboi

    Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 9 ngày 25-8 đến 3-9

    1 chút ngông cuồng +phương châm đi đến đâu tìm hiểu đến đó và bản tính rất thích biển, thích cái nắng chói chang của vùng duyên hải + những đợt gió biển lồng lộng đã thôi thúc thực hiện hành trình này và với hi vọng chuyến đi có thể học hỏi nhiều điều và đi cho đã đời cái tuổi trẻ còn đang sung...
Top