What's new

Search results

  1. thnguyen

    [Chưa chốt đoàn] [02/20223-03/2023] Lebannon và Syria 2 tuần vào tầm tháng 2-3/2023

    Chào mọi người, Mình đang có kế hoạch du lịch Lebannon và Syria vào tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm sau. Vì Lebannon nằm kế Syria nên mình sẽ đến Lebannon trước và tới Syria. Lịch trình Lebannon là như sau: Beirut và các công trình khảo cổ ở Baalbek trong 3-4 ngày. Lịch trình Syria...
Top