What's new

Search results

  1. H

    [Cung TM] Đi Pleiku-Kontum, thăm mái ấm Vinh Sơn (30-31/10/2010)

    Re: Ai về thăm em gái Pleiku mà đỏ môi hồng có đôi mắt Pleiku Biển hồ đầy,.ngày 30-31 Dear all, Có một số bài viết đã vi phạm nội qui của diễn đàn về các lỗi như: Không viết hoa đầu câu, viết theo ngôn ngữ méo mó, dùng font chữ màu cho toàn bộ bài viết....và tôi đã gửi thư nhắc nhở. Chúng tôi...
Top