What's new

Search results

  1. 911

    [Hỏi đáp] Đi giầy nào leo núi ở Tây Bắc?

    Sắp đi leo núi mà em chẳng có tý kinh nghiệm trong việc chọn và sử dụng một đôi giầy phù hợp. Xin các bác chia sẻ cho em 1 vài lựa chọn. Em có tầm 500K đổ xuống để mua ạ :(
Top