What's new

Search results

  1. perfum

    Boracay mùng 5 đến mùng 9 tết âm 2014 đây!!!

    Mình dự kiến đi Boracay, Philipin từ mùng 5 đến mùng 9 tết âm 2014 - Đêm 4/2/2014 (mùng 5 tết) xuất phát từ Hà nội, baychuyến 1h00 sang Manila, từ Manila chuyển tiếp đến Boracay: trưa ngày 5/2 có mặt tại Boracay; - Chơi ngày 5, 6, 7, 8 tại Boracay (bơi lội, lặn biển, lửa trại, ...) Lịch trình...
Top