What's new

Search results

  1. caucom

    Cứu trợ đồng bào Đồng Tháp lũ lụt năm 2011

    Năm 2011 lũ lớn bất ngờ, các vùng đê bao lúa Thu Đông ở các huyện đầu nguồn Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông liên tục bị phá vỡ, hàng ngàn hécta lúa bị mất trắng, lũ lớn tôm các nhiều, nhưng lũ quá lớn, cánh đồng ngập sâu hơn 3m, người dân không dám đi đánh bắt cá, bởi đồng ruộng bây giờ biến thành...
Top