What's new

Search results

  1. dangtrinh0612

    Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ

    + Nick thành viên: dangtrinh0612 + Địa chỉ email: [email protected] + Số điện thoại: 0909 633 306 + Tên bài dự thi: "Đêm qua tôi mơ về đất Mỹ" ++++++++++++++++++++++++++++ Bài viết này được dựa trên những quan sát và trải nghiệm của tôi khi đến Mỹ vào mùa hè năm 2010. Tôi đã làm việc một...
Top