What's new

Search results

  1. S

    Rủ rê đi Vân Nam - Trung Quốc đầu tháng 4/2018 (04-11/4)

    Chào mọi người (BB) Hiện mình đang có plan đi Vân Nam - Trung Quốc đầu tháng 4 này với các địa điểm cover như sau: Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn - Lugu hồ - Shangrila thời gian trong 8 ngày cả đi và về - mình định chốt nhóm 6 Hiện team đã có hai người chắc kèo gồm mình với một bạn nữ từ Hà Nội...
Top