What's new

Search results

  1. L

    Tìm bạn đi Singapore ngày 30/5 đến 2/6/2013

    Xin phép Mod cho mình mở topic này mấy ngày nhé.Mình tên Thanh Nhi đang lao động tại nước ngoài,hè năm nay mình sẻ về Sài Gòn chơi và có ý định đi du lịch Singapore.Mình có viết bài rủ thêm bạn cùng đi trên các topic khác nhưng không thấy có ai trả lời nên mới mạo muội mở topic này. -Thời...
Top