What's new

Search results

  1. P

    [Hỏi đáp] Xin Tư vấn lịch trình Châu Âu (22/11-08/12)

    Xin tư vấn lịch trình Châu Âu Thân chào các bác, các anh/chị. Nhà mình 2 vợ chồng sẽ có chuyến du lịch Châu Âu trong thời gian 21/11 – 08/12. Đây là chuyến đi Châu Âu lần đầu tiên của 2 vc mình nên mọi việc chuẩn bị cũng hơi rối, dù cũng có kinh nghiệm lên kế hoạch. Visa Schengen xin vào Đức...
Top