What's new

Search results

  1. V

    [Chưa chốt đoàn] Lập team đi Marocco dịp 30/4- 1/5/2019

    Ai có nhu cầu đi Marocco dịp 30/4 -1/5/2019 không? Mình đã mua vé ( 02 packs) từ KL- casablanca khứ hồi 23/4-6/5/2019. Sẽ làm VISA sau tết âm lịch. chương trình đi có 02 phương án. P/a 1. tự đi bằng train giữa các thành phố . Mua vé train khi ở Marocco ( không mua vé trước on line abroad)- theo...
Top