What's new

Search results

  1. H

    lập nhóm đi Yading - núi Tứ Cô Nương tháng 10/2016

    Hi all, Mình lập nhóm đi Yading tháng 10 này, muốn tìm thêm bạn đồng hành (biết tiếng Trung thì càng tốt ạ :))) Lịch trình mình tham khảo trên mạng, có thể điều chỉnh bỏ bớt Sertar (Seda) cho phù hợp với lịch bay nhé. Hiện giờ mình vẫn chưa book biếc gì cả, định chờ tháng 8 xem Vietnamairlines...
  2. H

    Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila- Đức Khâm 17-25/10

    Nhóm mình đổi lịch đi tư 17/10-25/10. Hiện nhóm có 1 bạn biết tiếng Trung & muốn tìm thêm 2-3 bạn nữa đi cho vui. Ưu tiên nam nhé vì hiện tại có mỗi 1 bạn nam lẻ loi thôi :v HI all, Mình canh mùa thu Vân Nam từ năm ngoái mà không sắp xếp được công việc để đi. Năm nay sắp xếp được thì bạn đồng...
Top