What's new

Search results

  1. L

    Lào! Đi Lào ăn tết Bunpimay ( 8/4 - 15/4)! Tìm bạn...

    Lào! Đi Lào ăn tết Bunpimay ( 9/4 - 16/4)! Tìm bạn... Hi all, Nhóm em hiện có 3 nữ là 1 nam, tất cả xuất phát tại HN. Lịch trình khái quát sơ bộ phác thảo tạm, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các phượt thủ về lộ trình, cũng như địa điểm nghỉ ngơi. Vì thời gian này là dịp lễ hội, rất...
Top