What's new

Search results

  1. hienduong0604

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành// Share kinh nghiệm Cung đèo Hải Vân - Đầm Lập AN- Lăng Cô 02/05/2019

    Ngày 2/5/2019, nhóm bạn mình muốn đi cung đèo Hải Vân - đầm Lập An - Lăng Cô. Bác nào đã từng đi cung nào. Cho em xin ít kinh nghiệm như xe cộ, chú ý điều gì, có những góc nào đẹp để dừng... Và bác nào có cùng ý định, mình lập team đi cho vui.
Top