What's new

Search results

  1. jennie2887

    [Hỏi đáp] Hỏi kinh nghiệm đổi tiền tệ ở Nam Mỹ

    Tháng 12/2019 tới, mình đi Nam Mỹ chơi, các bạn cho mình hỏi kinh nghiệm đổi tiền tệ khi sang đó với. Mình nên mang USD rồi đổi ra tiền ở từng quốc gia đó hay đổi ở Việt Nam trước hay thế nào?. Mình có xem qua tỉ giá ngoại tệ của 1 số ngân hàng thì hem thấy có tiền Brazil, Peru.... thì ko biết...
Top