What's new

Search results

  1. T

    Phòng cho khách du lịch thuê ở Paris, zone 3

    Mình hiện sinh sống tại PHÁP,mình có phòng cho thuê ngắn ngày ,mỗi phòng rộng 12m² ,16m² và 24m²,toilet riêng biệt,có wifi,nước uống,khăn giấy miển phí,tiện đi lại ,các bạn có nhu cầu xin vui lòng đặt phòng trứơc Giá 15e /ngày cho mổi người Mình có xe 7 chổ đưa đón phi trường hoặc đưa đi chơi...
  2. T

    [Chia sẻ] Phòng cho khách du lịch thuê ở paris

    Mình hiện sinh sống tại PHÁP,mình có phòng cho thuê ngắn ngày ,mỗi phòng rộng 12m² ,16m² và 24m²,toilet riêng biệt,có wifi,nước uống,khăn giấy miển phí,tiện đi lại ,các bạn có nhu cầu xin vui lòng đặt phòng trứơc Giá 15e /ngày cho mổi người Mình có xe 7 chổ đưa đón phi trường hoặc đưa đi chơi...
Top