What's new

Search results

  1. V

    [Hỏi đáp] RE: Du lịch Châu Âu

    RE: Du lịch Châu Âu Mình sẽ có chuyến đi đến Đức vào đầu tháng 06/2014. Mình sẽ ở tại 3 thành phố Stuggart, Dresden, Berlin khoảng 1 tháng. Mình chỉ đi phượt đựoc vào cuối tuần hoặc tối đa là 3 ngày. Vì là lần đầu đến châu âu nên mình có tìm hiểu thông tin qua mạng nhưng thấy còn rất lơ mơ...
Top