What's new

Search results

  1. D

    [Cung TM] [ Tuyển 3 ôm -GẤP CHO NGÀY MAI ] 11/9-13/9 ngắm lúa chín Mù Cang Chải

    Re: [ Tuyển 3 ôm -GẤP CHO NGÀY MAI ] 11/9-13/9 ngắm lúa chín Mù Cang Chải mình quên mất bạn liên hệ theo số đt nhé với link fb mình up lại đây vào nhé https://www.facebook.com/mr.nhox
  2. D

    [Cung TM] [ Tuyển 3 ôm -GẤP CHO NGÀY MAI ] 11/9-13/9 ngắm lúa chín Mù Cang Chải

    xin phép admin tuyển ôm gấp cung ngắm lúa mù quang chải -la pán tẩn-chợ tinh sapa 11/9-13/9 Mù Cang Chải (Yên Bái) hiện lên như một bức tranh với những thửa ruộng bậc thang hút tầm mắt. ngày 11/9 -chiều16h tập trung tại TT Hội Nghị Quốc Gia -17h xuất phát -19h30 ăn tối -23h30 TP Sơn LA -0h về...
Top