What's new

Search results

  1. Z

    [Tổng hợp] Tìm bạn đồng hành chuyến sg- vũng tàu ngày 19 -20/10

    Mình dự định làm tour sg - vũng tàu vào thứ 7 tới (19/10) chủ nhật về. Nhóm đã có khoảng 4-5người cũng mới tập đạp 2-3 tháng nay thôi và đây là chuyến đi xa đầu tiên của nhóm. Dự định xuất phát 5h thứ 7 ở hàng xanh nhé. Không biết có bạn nào hay hội nhóm nào cũng có ý định thì tham gia chung...
Top