What's new

Search results

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Đón Christmas và New Year tại Mỹ(20/12/2019-3/1/2020)

    Hi All, Mình đang có kế hoạch đón giáng sinh và năm mới tại Mỹ. Thời gian: 20/12/2019-3/1/2020 Lịch trình: Las Vegas, Los Angeles, San jose và San Francisco. Phương tiện đi lại: Bus hoặc Car Chi phí: Sẽ tính toán cụ thể khi chốt đoàn. Hiện giờ mình đã có visa và đang kiếm VMB. Bạn nào...
Top