What's new

Search results

  1. G

    Nên đi Hy Lạp - Tây Ban Nhà thời gian nào?

    Tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Tây Ban Nha - Hy Lạp trong năm sau. Nhưng rất ngại chịu nắng nóng nhưng cũng không muốn đi vào dịp lạnh nên muốn tham khảo ý kiến mọi người ở hoặc đã qua khu vực Nam Âu. Cám ơn các bạn trước!
  2. G

    [Hỏi đáp] Lựa chọn sydney - melbourne hay sydney - eden?

    Sau hơn 10 ngày nộp đơn thì cuối cùng đã được cấp visa. Em đã lên 2 kế hoạch để đi vào ngày 23/4 này nhưng còn đang băn khoăn giữa Melbourne hay Eden. Mong các bác có kinh nghiệm cho ý kiến giúp để mai em bắt đầu đặt các loại khách sạn và tàu kẻo muộn. Cám ơn các bác trước. Australia Travel Plan...
Top