What's new

Search results

  1. SinAra

    [Chia sẻ] Review - Xe đạp vicnie 2.0 made in phuongnguyen

    em mê xe đạp từ năm lớp 6 lận,nhưng tới lớp 9 do đua đòi nên toàn đi xe máy tới tận học xong cao đẳng thì tình yêu xe đạp mới trở lại,lúc đầu do còn não phẳng nghĩ xe nào củng là xe có sức đạp hay ko và cho rằng các bác mua xe chục tr là đám dư tiền làm sảng nên em mua con martin @,đạp đc 1 thời...
Top