What's new

Search results

  1. N

    [Hỏi đáp] Tư vấn nơi ở cho New York, Boston và Washington DC

    Chào các bạn, Hai vc mình dự định đi chơi 3 thành phố trên trong 10 ngày, cuối tháng 10/2019. Đang chốt nơi ở, nhưng khó quá, nhờ mọi người tư vấn: + khách sạn, chuỗi nhà nghỉ (Inn) nào mọi người thấy tốt; + khu vực tiện đi lại (tự đi) Chi phí dự kiến $200/ đêm, nhưng khó tìm quá!!! (đang...
Top