What's new

Search results

  1. S

    Hành trình vượt sông MeKong từ Luangphabang tới Houyxay bằng tầu cao tốc

    Hành trình vượt sông MeKong từ Luangphabang tới Houyxay bằng tầu cao tốc http://www.facebook.com/photo.php?v=153035334856035&set=vb.100004487073651&type=2&theater 350km đường sông MeKong bằng tầu cao tốc thật sự kinh hoàng nhưng đầy cảm xúc những lúc lao vào những vòng xoáy của sông hoặc những...
Top