What's new

Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] Điện thoại và GPS

    Chào các bác E đang chuẩn bị đi trek , muốn có một thiết bị dẫn đường ,nghe nói android hỗ trợ map mạnh e muốn hỏi điện thoại hỗ trợ GPS khi không có internet,3G .... có sử dụng để xác định tọa độ được không, nghe nói download map offline về và xài trên đó vẫn được mà không biết nên mua loại...
Top