What's new

Search results

  1. M

    Zu hí Phượt xe máy đi Đà Lạt không mọi người (dự tính là chủ nhật 9.1.20)

    Zu hí Phượt xe máy đi Đà Lạt không mọi người (dự tính là chủ nhật 9.1.20) Tình hình là tuần sau tụi mình sẽ đi phượt đi Đà Lạt bằng xe máy.Mình và thêm bạn zai của mình nữa. Mặc dù đam mê xuyên Việt rất lâu roài nhưng chưa có điều kiện thử sức...đọc mấy topic củanhững anh chị đi phượt mà máu...
Top