What's new

Search results

  1. nhimphich

    Các đồ dùng cần thiết cho các chuyến đi (chi tiết, đầy đủ)

    Em thấy cách xếp đồ này tuy được nhiều nhưng rất khó sử dụng, hơn nữa khi không may gặp mưa là ướt hết. Em thường gói các món đồ khác nhau về chức năng vào các túi ni lon nhỏ dễ lấy ra sử dụng, đồng thời tránh làm ướt hoặc bẩn lẫn nhau khi sử dụng. Balo kéo khóa mà quá căng nếu khóa nhựa rất dễ...
Top