What's new

Search results

  1. Ngumo

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này

    Tìm bạn đồng hành đi hội Đồng Đăng mùng 9,10,11 Tết này-Đi du Xuân, vui là chính Nhà tráu mạo muội rủ rê, cà kê các cô các chú dân Phọt ợ Thứ sáu, thứ bẩy, Chúa Nhật ngày 27,28/2 và 1/3/2015 nhằm mùng 9,10,11 tháng Giềng Tết ta, nhà tráu có ý định đi Hội Đồng Đăng-Lạng Sơn, nơi mà chỉ được đi...
Top