Search results

  1. vudinh

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Paris – Amsterdam – Budapest – Praha – Berlin ngày 18/01/2020 - 02/02/2020

    Mình đã đặt vé đi Châu Âu (chiều đi HCM-Paris ngày 18/01, chiều về Berlin –HCM ngày 02/02/2020) Lịch trình chính Paris – Amsterdam – Budapest – Praha – Berlin (ghé ngang Bruxelles, Frankfurt, Viena) Mục đính chuyến đi là chụp hình mùa đông ở 2 thành phố Budapest và Prague nên có thể tham gia với...