Search results

  1. Sói xám

    V/v không minh bạch khi tổ chức đoàn leo Fanxipan.

    Xin gửi tới các mem trên diễn đàn, đặc biệt là các newbie, một số thông tin sau để mà tránh: 1) Nick: hathanhoi, chuotchua (số điện thoại: 0129.2183788). Giới tính: nữ. Mem này là người của nhà tour (xin chưa đề cập cụ thể nhà tour nào ở đây; nếu có điều kiện, mình sẽ post sau) nhưng không công...