Search results

  1. haanh167

    [Đã đi] Cực Tây Apachải ngày 19 tháng 4 (giỗ tổ) với người lười đi xe máy.

    Cực Tây Apachải ngày 19 tháng 4 (giỗ tổ) với người lười đi xe máy. Tìm bạn đường apachải khoảng 3_4 người. Tôicó ý định từ lâu, nhưng nghe nhièu badc kể là toàn những đi xe máy từ Hnội hoặc Điệnbiên lên, nghe mà nản. Giờ mà ngồi xe máy vài trăm km thì đúng là cực hình với kẻ chưa già nhưng ko...