Search results

  1. nhimxuhd

    Tuyển gấp 03 ôm đổ đèo Pha Đin - chinh phục cực Tây Apachai từ 29/4 đến 4/5

    Tuyển gấp 03 ôm đổ đèo Pha Đin - chinh phục cực Tây Apachai từ 29/4 đến 4/5 Hiện tại cung đang thiếu 03 ôm cho 03 xế cao to đẹp zai. :D;);) Dưới đây là lịch trình cung, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ngay và luôn nhé, ưu tiên các bạn đăng ký trước ah. ;) Chốt từ 8 xe. THỜI GIAN: Từ 29/4 –...
  2. nhimxuhd

    Tuyển gấp leo fan 30/8 - 2/9

    Tình hình là mình có đăng ký 1 suất leo Fan vào đợt 2/9 từ trước, nhưng đến hôm nay có lịch đột xuất nên không đi được nữa, mình muốn để lại suất đó cho ai muốn đi vào đợt này nhé. Hiện tại thì mình đã đóng cọc 1 triệu,nên nếu bạn nào đi được thì chuyển lại cho mình số tiền đó, rồi hôm đi bạn...