Search results

  1. L

    Dầu Tiếng ký ảnh - Phượt Bình Dương vs Phượt Cần Thơ

    Nhân dịp nhà phượt Bình Dương giao lưu với nhà phượt Cần Thơ và thiện nguyện tại Dầu Tiếng, loạt ảnh ký sự sau ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm cuộc off của 2 nhà. Mình sẽ up ảnh thứ tự lần lượt theo chuyến đi, chỉ là vài ảnh còi chụp ngẫu hứng theo cuộc off các bạn xem cho vui. Thân! Sự cố hư xe...