Search results

  1. coLnauX

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Re: Thông Tin nhóm PKM và Thành viên Tớ đk 1 chân nhé: - Tên: Lộc - Sinh nhật:12-June - Giới tính: Man - SĐT: 0 9 3 3 0 Sáu Sáu 5 Sáu Một - Yahoo/Skype: nxl_ck03 - Email: nxl_ck03@yahoo.com or nguyenxuanloc@hotmail.com - Nơi ở: Sài Gòn - Nghề nghiệp: Kỹ sư