Search results

  1. young_eagle

    Tuyển xế, ôm đi Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - Buôn - Kon Tum 16/7 - 24/7/2013

    Tuyển xế, ôm đi Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - Buôn - Kon Tum 16/7 - 24/7/2013 Tình hình là ấp ủ cung này từ lâu, giờ mới có dịp nghỉ dài nên mạo muội lập topic ,hiện giờ có 1 xe full ,mong có bạn đồng hành, chốt khoảng 3 xe.Rất mong bà con cô bác gần xa giúp đỡ,đóng góp ý kiến, kinh nghiệm...