What's new

Search results

  1. T

    3 đỉnh Tam Đảo 3-4/10

    Đột xuất muốn đi chơi nên lập chuyến Tam Đảo cuối tuần này. Rủ thêm 1-2 bạn nữa cho đỡ sợ không đi một mình ngã không biết kêu ai. Lịch trình Sáng t7 3/10: đi từ 6h sáng đi về tây thiên tham quan thiền viện. Đi về tam đảo lúc 10h. Ăn trưa rồi bắt đầu lên núi. Trek 3 đỉnh rồi quay xuống chùa...
Top