Search results

  1. radiore

    [Chia sẻ] Một Trường Sa khác

    Đón cái tuổi mà các cụ bảo: "Tam thập nhi lập" ở một dẻo đất xa xôi nhất của Tổ Quốc, bốn bề là sóng gió đầy rẫy những kẻ dòm ngó bờ cõi, ở cái nơi mà được xây bằng mồ hôi, máu của cha ông và đồng đội ... Ý thức càng rõ ràng hơn trách nhiệm của một thanh niên người Việt Gửi các bác một clip về...
  2. radiore

    [Chia sẻ] Tết Mông ở Luông Pha Bang- Lào

    có cái clip mấy em mông xinh tươi đi chơi hội ở Luông Pha Bang em mớii gặp chiều qua, post lên đây cho các bác ngó cho vuihttp://www.youtube.com/watch?v=wZ300VwJSZQ&feature=youtu.be