Search results

  1. VOVE

    [Chia sẻ] Thác Háng Tề Chơ 20-6-2014

    Theo lộ trình của các Bác trong phuot.vn đã đi trước đó. Sáng 7h cả nhóm xuất phát Từ Hà Nội - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Sơn - Thu Cúc - Văn Chấn - Phình Hồ - Làng Nhì ( Dưới ) Háng Đề Chơ. Trên đường đi đến làng nhì Cả Nhóm đi bộ hơn 10km trời nắng gắt. Cảnh trên đường rất đẹp thoáng...
  2. VOVE

    [Chia sẻ] Nhóm VOVE - Tà chì nhù

    6h sáng cả nhóm khởi hành từ Hà Nội theo cung đường Xuân Thủy - Nhổn - Sơn Tây - cầu Trung Hà (qua cầu TH) - Rẽ trái (rẽ đường Thanh Thủy) - Qua ngã 3 Thanh Sơn Thu Cúc - Tới đèo khế - vào Ba Khe - rẽ trái là vào Nghĩa Lộ - Trạm Tấu. Nghỉ ngơi nướng đò ăn - uống rượu bên dòng suối tận hưởng...