Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] Thông tin du lịch New Zealand

    Bac Nevada oi! Minh vo Phuot.vn tim thong tin dulich NZ thi thay bac tu van rat nhieu thong tin rat tuyet . Bac co the goi cho minh xin lich trinh bac goi cho BiNgoVT (nam 2012) khong? Minh di ca gd va thue xe tu lai. Vi 22/12/2017 minh cung di NZ 12 ngay ( du dinh 6 ngay bac dao, 6 ngay nam...
  2. T

    [Hỏi đáp] Thông tin du lịch New Zealand

    Ban BiNgoVT than men! Minh chuan bi di du lich NZ tu ngay 22/12 den 2/01. Hom nay tim kiem thong tin chia se tren google thi thay ban da tung di. Ban co the vui long chia se cho minh lich trinh va kinh nghiem duoc khong a? Cam on ban truoc nhe!